Monday, January 24, 2011

Älykäs, uuden sukupolven vaalikone 011

Tervetuloa tutustumaan uudenlaiseen, fiksuun vaalikoneeseen, joka osaa tarjota jokaiselle paremmin sopivan ehdokkaan!

Nykyiset vaalikoneethan perustuvat pääsääntöisesti vaihtoehtoihin, joiden perusteella yhdistetään ehdokkaiden vastaukset käyttäjien vastausten kanssa. Tämä lähestymistapa jättää paljon sellaisia asioita huomioimatta, jotka vaikuttavat päätöksentekoomme äänestystilanteessa.

Äänestyspäätöksiimme vaikuttaa usein ympäristömme eli sukulaistemme, ystäviemme, työkavereiden sekä muiden mielipiteet, ehdokkaiden henkilö, puolue jne. Meidän mielestämme nämä osa-alueet tulee ottaa vaalikoneiden älykkyydessä huomioon jo vaalikoneen kysymyksiin vastatessa. Vaalikoneemme antaa mahdollisuuden myös puhtaan objektiiviseen, asiaperustaiseen lähestymistapaan, jolloin arvoistaan ja mielipiteistään tulee pystyä pitämään kiinni muiden vaikuttimien painostuksessa vaalikone -kysymysten edetessä.

Useimmissa tämän päivän vaalikoneissa ehdokkaat voivat tarkentaa vastauksiaan tekstimuodossa, mutta nämä vastaukset otetaan huomioon yleensä vasta kyselyn lopussa, kun vertaillaan koneen esittämiä ehdokkaita keskenään. Mielestämme kuitenkin näissä vastauksien sisällössä on se juttu, joka äänestäjiä kiinnostaa, ei "kyllä-ei" tai "samaa mieltä-erimieltä" -tyyppiset vastaukset. Meidän vaalikoneemme perustuu kysymysten ja vastausten sisällön arviointiin helpon arviointiasteikon avulla. Tällä tavalla saatu informaatio erottaa polttavimmat kysymykset ja parhaimmat ehdokkaat, jotka ovat valmiita ajamaan näitä asioita käyttäjien arvomaailman mukaisesti.

Verkko tarjoaa tänä päivänä sellaisia välineitä, joita isoimmat web -yritykset, kuten Google ja Facebook hyödyntävät tehokkaasti. Meidän vaalikoneemme hyödyntää näitä samoja välineitä. Toisin sanoen vaalikoneemme osaa ottaa huomioon vastausten perusteella tehdyn valinnan lisäksi paikan ja digitaalisen ympäristön toisin sanoen esimerkiksi Facebook -kaverit, kiinnostuksen kohteet, poliittiset ajatukset jne. huikean fiksulla tavalla.

Vaalikoneemme on riippumaton siitä, vastaako ehdokas vaalikoneemme kysymyksiin. Toki toivomme, että mahdollisimman moni ehdokas vastaa nimenomaan meidän vaalikoneessamme esiintyviin kysymyksiin. Kuitenkin koneemme osaa myös kerätä ehdokkaiden vastauksia ja kysymyksiä muista vaalikoneista.

Samoin, kuten Google ja Facebookin ominaisuudet tulevat paremmiksi, mitä enemmän käyttäjiä niillä on, samoin meidän vaalikoneemme tulee fiksummaksi ja antaa osuvampia tuloksia käyttäjälleen, mitä enemmän käyttäjiä sillä on. Eli toivomme, että jaat vaalikoneen ilosanomaa mahdollisimman monen ystäväsi kanssa.

Alkuperäinen idea vaalikoneestamme on jo lähtöisin vuodelta 2005. Pitkällisen kehitystyön jälkeen se on vihdoin näkemässä päivänvalonsa. Meidän tavoitteemme on lisätä politiikan kiinnostavuutta ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia politiikan saralla. Mitä paremmin jokaisen äänestysikäisen ajatukset voidaan ottaa huomioon vaalikoneessa, sitä aktiivisemmin ihmiset osaavat äänestää juuri sellaisia ehdokkaita, jotka vastaavat heidän arvomaailmaansa sekä ajatuksiaan.

Vaalikoneemme aukeaa lähiaikoina osoitteeseen www.vaali.fi

Toivomme sinulle palkitsevia hetkiä vaalikone 011 parissa!